ARTICOL ÎNCĂRCAT ÎN: 18.11.2022
--- F ---
GR. VÂRSTĂ: > 60 ani
DIN: Bucuresti
ÎNSCRIS: 24.05.11
STATUS: APOLLO
DATE SEJUR
AUG-2022
DURATA: 1 zile

GRAD SATISFACȚIE
CADRUL NATURAL:
100.00%
Încântat, fără reproș

NOTA MEDIE REZULTATĂ
100.00%
OBS: Spre deosebire de GRADUL de SATISFACŢIE (care se selectează de autor si se exprimă in procente, 0 - 100 %), MEDIA se calculeaza AUTOMAT, ca notă de la 1 (foarte slab) la 10 (excelent)

AUTORUL ar RECOMANDA
această destinaţie unui prieten sau cunoscut

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă

NB: Review-ul a primit „Punctaj Adițional Actualizare RUBRICĂ— (1) la momentul publicării, în rubrica curentă nu existau impresii din anul curent sau anul trecut ; — (2) depășește pragul minim calitativ & cantitativ al descrierii. Voturile FB/FU, B/U sunt de valori semnificativ mai mari.
[fb]
NOU TIMP CITIRE: 9 MIN

Catedrala Mitropolitană 'Sfânta Treime' - Sibiu

TIPĂREȘTE

Plimbându-ne astăzi pe străzile din centrul Sibiului, nu putem să nu remarcăm chiar și numai în treacăt patina celor 831 de ani de existență (20 decembrie 1191 este prima atestare documentară a așezării) definitiv impregnată în arhitectura stradală. Este și motivul pentru care majoritatea circuitelor turistice organizate de agenții, cu trecere prin Sibiu, planifică un popas și un tur pietonal în centrul orașului. Cu ocazia circuitului Nordul Apusenilor - Satu Mare pe care l-am făcut în această vară, în drumul de întoarcere către casă, și noi am beneficiat de un tur pietonal în oraș. Vizitasem Sibiul de mai multe ori, pe cont propriu. Plimbările cu ghid însoțitor m-au bucurat întotdeauna în special pentru informațiile detaliate oferite de ghid, precum și pentru traseele optimizate, concepute după ani de experiență, axate pe cele mai importante obiective.

Sibiul este locul în care culturi, tradiții și religii conviețuiesc de secole, spiritualitatea locuitorilor săi fiind transpusă și în arhitectura centrului istoric. Catedrala Ortodoxă, Catedrala Evanghelică și Biserica Romano-catolică domină înălțimile centrului.

În plimbarea noastră pietonală, pe Strada Mitropoliei, la nr. 33-35, am poposit în fața unuia dintre cele mai grandioase edificii ale orașului - Catedrala Mitropolitană "Sfânta Treime" - Sibiu. Nu era programată o vizită în interior și nici de informații de la un ghid local nu aveam să beneficiem așa cum ne obișnuiserăm deja, dar frumusețea și măreția construcției ne-a făcut să pătrundem în interior, să o admirăm și să încercăm a afla câte ceva din istoricul ei. Am cumpărat "Catedrala Mitropolitană din Sibiu", o amplă lucrare semnată Pr. Acad. Mircea Păcurariu (Editura Andreiana, Sibiu, 2018), apărută la 100 de ani de la sfințirea catedralei și reeditată 10 ani mai târziu. Lucrarea m-a edificat în legătură cu începuturile lăcașului și mi-a fost un ajutor prețios în scrierea acestui review.

Scurt istoric

Ideea construirii unei catedrale în orașul Sibiu a aparținut lui Andrei Șaguna - mitropolit ortodox și militant pentru drepturile românilor din Transilvania. El a trimis un memoriu împăratului Francisc Iosif I prin care cerea acordul pentru inițierea unei colecte în vederea construirii unei catedrale la Sibiu. Împăratul și-a dat acordul oferind totodată suma de 1000 de galbeni la care Andrei Șaguna a adăugat și donația sa - 2000 de florini. Au urmat și alte donații, dar mult mai mici, astfel încât colecta nu a dat rezultatele așteptate, dorința mitropolitului Andrei Șaguna de a avea o catedrală monumentală în orașul său neputându-se materializa în timpul vieții sale.

După moartea mitropolitului Andrei Șaguna, timp de aproape trei decenii nu s-a mai făcut nimic în privința construirii catedralei. Mitropolitul Ioan Mețianu a fost acela care a dus la îndeplinire visul lui Andrei Șaguna. El a stăruit ca noua catedrală să fie înălțată pe locul bisericii grecești care urma să fie demolată împreună cu alte opt case situate pe Str. Mitropoliei și pe Str. Xenopol de astăzi. În august 1902 s-a pus piatra de temelie a noii catedrale, hramul primit - "Sfânta Treime" - amintind de unitatea de neam, de limbă și de credință a românilor din cele trei ținuturi românești - Ardealul, Muntenia și Moldova.

Planul noii construcții a fost conceput de doi arhitecți din Budapesta - Iosif Kommer și Virgil Nagy - care, respectând proporțiile, s-au inspirat după modelul monumentalei "Sfânta Sofia" din Constantinopol, ctitoria împăratului Iustinian, devenită moschee islamică în 1453. Diferită ca dimensiuni, Catedrala din Sibiu (53,10 m lungime, 25,40 m lățime, 24,70 m înălțimea cupolei, 15 m diametrul cupolei, comparativ cu "Sfânta Sofia" din Constantinopol - 80,90 m lungime, 69,70 m lățime, 55,60 m înălțimea cupolei, 33 m diametrul cupolei) marchează pătrunderea stilului bizantin în arta eclesiastică din Ardeal. La dorința expresă a mitropolitului Ioan Mețianu, planul inițial a fost modificat prin adăugarea celor două mari turnuri care încadrează intrarea principală. Supravegherea lucrărilor de zidire i-a revenit arhitectului sibian Iosif Schussnig, iar execuția lucrărilor inginerului Francisc Szálay, tot din Sibiu. Lucrările s-au desfășurat într-un ritm susținut astfel că în toamna anului 1903 biserica era înălțată.

"Sfânta catedrală a Mitropoliei Sibiului amintește, cu o mișcătoare fidelitate, superbul giuvaer al creștinătății bizantine, acea neîntrecută și vaporoasă Hagie Sofie, acea ‘Megale ekklesia’ pe care, pe urmele aurite ale împăratului Constantin, voința creatoare a genialului Iustinian avea s-o dăruiască cetății de pe malul Bosforului... "- Prof. Alexandru Dima, membru corespondent al Academiei Române.

Pentru că nu aveam cum realiza o fotografie care să reflecte această asemănare, am recurs la reproducerea unei imagini din materialul informativ pe care l-am avut la dispoziție. Atașez această fotografie, iar dacă doriți să vedeți mai multe, accesați internetul.

Arhitectura

Am pătruns în sfântul lăcaș prin latura vestică, urcând cele 10 trepte ale scării încadrată de mărețele turnuri ale clopotniței. Deasupra pridvorului deschis se află o arcadă decorată cu cinci mozaicuri - Mântuitorul Isus Hristos avându-i de o parte și de alta pe cei patru evangheliști, Luca, Matei, Marcu și Ioan, lucrare executată la München, după schițele lui Ludovic Kandler. Turnurile clopotniței, dreptunghiulare, sunt construite din câte cinci rânduri de cărămidă galbenă alternând cu câte trei rânduri de cărămidă roșie. Aceeași dispunere se observă și la restul construcției.

În 1904, în turnul din stânga intrării a fost instalat clopotul mare, iar în turnul din dreapta intrării au fost instalate celelalte trei clopote, mai mici. În timpul Primului Război Mondial, armata austro-ungară a rechiziționat cele trei clopote din turnul de miazăzi, le-a topit și le-a transformat în tunuri. Abia în 1926 acestea au fost înlocuite. Cel mai mare dintre ele poartă următoarea impresionantă inscripție: "Înaintașul meu, răpit de asupritori, s-a prefăcut în tun ucigător. Iar eu m-am născut în libertate, ca să vestesc biruința dreptății. În zilele regelui Ferdinand al României întregite. Turnat 1926, prin Schieb și Kauntz, Sibiu".

Cupola centrală (mai bine de observat de pe latura de nord a catedralei), mai scundă față de turnuri, are 36 de ferestre care sporesc lumina naturală în interior și este înconjurată de patru turnulețe octogonale, de asemenea prevăzute cu ferestre.

În interior, prima încăpere este un pridvor închis, dreptunghiular, cu trei uși prin care se intră în pronaos. Pronaosul este de mici dimensiuni, separat de naos prin patru coloane masive care sprijină galeria corului. Naosul este dominat de cupola de mari dimensiuni, sub care este prins candelabrul mare, aurit, având 76 de becuri în formă de lumânări, executat la Viena. Iconostasul realizat de firma C. M. Babic din București (partea din lemn) este pictat de Octavian Smigelschi.

Și dacă tot am amintit de meșteri care și-au adus aportul la realizarea acestui măreț edificiu, nu trebuie să uităm a menționa că grilajele de la zidul împrejmuitor, precum și întreaga feronerie a sfântului lăcaș au fost lucrate de Ieremie Purece, primul lăcătuș român din Sibiu.

Pictura

Împodobirea cu pictură a Catedralei din Sibiu a fost încredințată tânărului pictor și profesor de desen din Dumbrăveni - Octavian Smigelschi (cu origine poloneză după tată și aromână după mamă). Răpus de boală în 1912, în plină glorie artistică, Octavian Smigelschi nu a reușit să picteze în Catedrala din Sibiu decât cupola, adică Isus Hristos Pantocrator și cei patru evangheliști din pandantivi, precum și icoanele de pe catapeteasmă dispuse în trei registre mari. Fondul pe care sunt reprezentate personajele din cupolă este galben, imitând mozaicurile bizantine. În veșmintele lor, ca și în decorațiunile celor 36 de ferestre ale cupolei apar foarte multe motive populare românești.

În primul registru al catapetesmei remarcăm icoana Isus Hristos binecuvântând și Maica Domnului cu Pruncul în brațe încadrați de Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Nicolae. În registrul al doilea sunt pictate icoanele praznicelor împărătești - Nașterea lui Isus, Botezul, Învierea, Cina cea de Taină, Înălțarea la cer, Pogorârea Sfântului Duh și Schimbarea la Față. În registrul al treilea este reprezentată Sfânta Treime - hramul bisericii - Dumnezeu-Tatăl și Fiul stând pe un nor și Sfântul Duh în chip de porumbel. În jurul acestei reprezentări sunt pictați cei 12 Apostoli.

Din lipsă de fonduri, restul bisericii nu a mai fost pictat. A fost împodobit doar cu figuri geometrice - romburi cu cruci în interior - de către pictorul Ludovic Kandler din München. Această lucrare provizorie a fost înlocuită abia în 1958-1965 cu pictura pe care o vedem și noi astăzi. Autorii ei au fost pictorii Anastasie Demian din Timișoara care a zugrăvit altarul și absidele laterale, restul bisericii fiind pictat de Iosif Köber din Târgu Jiu ajutat de fiul său, precum și de Traian Bilțiu din Maramureș și Ioan Căzilă din Sibiu.

În afară de nenumărate chipuri de sfinți și scene biblice, în biserică remarcăm, în medalion, portretele mitropoliților Ardealului - Andrei Șaguna, Miron Romanul, Ioan Mețianu, Nicolae Bălan, Iustin Moisescu și Nicolae Colan (în pronaos), sfinți români și sfinți cu moaște la noi în țară (în naos și în absidele laterale).

Un foarte scurt istoric afișat la intrare ne informează între altele, că "În Catedrală nu există morminte". Ctitorul principal al sfântului lăcaș - Mitropolitul Andrei Șaguna - a fost înmormântat în comuna vecină, Rășinari, iar ceilalți ierarhi la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus - Făgăraș sau în alte localități.

În anul 2009, Mitropolitul Andrei Șaguna a fost canonizat, iar sfintele sale moaște au fost așezate într-o raclă care se află depusă în naosul catedralei.

selectat ca MiniGhid AmFostAcolo

[fb]
---
Trimis de iulianic in 18.11.22 15:44:26
Validat / Publicat: 18.11.22 16:46:16
VIZUALIZĂRI: 124INFO ADIȚIONALE
  • Nu a fost singura vizită/vacanţă în SIBIU.
SESIZEAZĂ
greșeală / conținut, limbaj
Adn. FAVORIT
6 ecouri scrise, până acum, la acest articol

NOTĂ: Părerile și recomandările din articol aparțin integral autorului (iulianic); în lipsa unor alte precizări explicite, ele nu pot fi considerate recomandări sau contrarecomandări din partea site-ului AmFostAcolo sau ale administratorilor.
Poze atașate (se deschid în pg nouă)
P20 Sibiu - Clădiri istorice pe Str. Mitropoliei.
EVIDENTIAȚI ARTICOLELE CU ADEVĂRAT UTILE!
Dacă impresiile de mai sus v-au impresionat prin utilitate, calitate etc folosiți linkurile de mai jos, prin care puteți acorda articolului un BONUS în Puncte de Mulțumire-Apreciere (PMA) articolului.

Puteți VOTA acest articol: voturi de valoare mărită

PUNCTAJ CRT: 1000 PMA (std) PLUS 36400 PMA (din 27 voturi)
NOTĂ: Mulțumită numărului de voturi primit, articolului i-a fost alocat automat un SUPERBONUS în valoare de 2000 PMA.

ECOURI la acest articol

6 ecouri scrise, până acum

mishu [18.11.22 16:56:03] »

@iulianic: Start vot! Am vazut aceasta catedrala anul trecut cand am fost la Sibiu, si o vedeam zilnic pentru ca stateam in spatele ei, pe strada Xenopol, vederea de la una dintre camere era chiar spre catedrala.

Am vazut acolo multa lume la slujba si nu numai si este intradevar un loc care te impresioneaza.

Felicitari, votat cu mare drag.

webmaster [18.11.22 18:19:07] »

Review-ul a primit „Punctaj Adițional Actualizare RUBRICĂ

— (1) la momentul publicării, în rubrica curentă nu existau impresii din anul curent sau anul trecut ;

— (2) depășește pragul minim calitativ & cantitativ al descrierii.

Voturile FB/FU, B/U sunt de valori semnificativ mai mari.

(Eventualele voturi exprimate anterior selecţiei au fost «convertite» în unele de 1300 PMA, respectiv 600 PMA)

===

Articolul a fost selectat ca MiniGhid AmFostAcolo pentru această destinaţie.

Michi [19.11.22 13:18:02] »

@iulianic :Am petrecut revelionul 2012 la Sibiu la hotelul Împăratul Romanilor. Cum sejurul a fost de patru zile şi timpul era frumos, am văzut cam tot ce se putea vedea inclusiv Catedrala Mitropolitană. Am avut inspiraţia proastă s-o vizităm chiar de Sfântul Vasile când era foarte aglomerată şi n-am putut poza în interior. Principalul scop fiind petrecerea nopţii dintre ani despre care am scris un review iar despre oraş nu, doumentarea a fost zero barat. Atunci eram destul de nouă pe Afa şi nu ştiam cât de importantă este documentarea ante şi post excursie. Citindu-ţi reviewul ca totdeauna complet şi documentat şi privind pozele, am acoperit această lacună.

iulianic CONS. ONORIFIC AFA / ROMÂNIA [19.11.22 16:29:55] »

@mishu: Mulțumesc! Numai bine și ție!

@webmaster: Mulțumesc!

iulianic CONS. ONORIFIC AFA / ROMÂNIA [19.11.22 16:49:48] »

@Michi: Întotdeauna am fost convinsă că o călătorie turistică efectuată cu prilejul revelionului, nu-ți poate oferi prea multe din punctul de vedere al vizitelor la obiective. Asta în primul rând pentru că majoritatea obiectivelor turistice sunt închise de sărbători. În cazul bisericilor este invers. Sunt mai aglomerate, ceea ce te împiedică să te desfășori în voie.

Cât despre documentare... Cea ante-excursie mi se pare importantă pentru că vreau să știu unde merg și ce aș putea întâmpina acolo. Cea post-excursie mi se pare și mai importantă. Bineînțeles este mai completă (am și pozele pe care tocmai le-am făcut, am imagini imprimate pe retină și mai ales am impresii "calde" ). Dacă pun mâna pe o documentație bună - cum a fost cea despre Catedrala Ortodoxă din Sibiu sau cum este cea despre Palatul Brukenthal de la Avrig - nu mai las cartea din mână. Și câte surprize și bucurii am atunci! Știu că unii s-ar grăbi să-mi eticheteze review-urile (unele dintre ele) drept copiate, dar nu mă mai sperie aceste păreri așa cum mă speriau altădată. Le doresc celor care cred asta să citească cel puțin atât cât citesc eu.

Mulțimesc pentru ecou și pentru cuvintele frumoase!

Michiscris / TELEFON [19.11.22 18:34:31] »

@iulianic: Bravo!

Sfârșit SECȚIUNE Listă ECOURI scrise la articol

ROG REȚINEȚI:
  • Folosiți rubrica de mai jos (SCRIE ECOU) pentru a solicita informații suplimentare sau pentru a discuta cele postate de autorul articolului (review-ului) de mai sus
  • Dacă ați fost acolo și doriți să ne povestiți experiența dvs, folosiți mai bine linkul ADAUGĂ IMPRESII NOI
  • Dacă doriți să adresați o întrebare tuturor celor care au scris impresii din această destinație: in loc de a scrie un (același) Ecou în "n" rubrici, mai bine inițiati o ÎNTREBARE NOUĂ
    (întrebarea va fi trimisă *automat* tuturor celor care au scris impresii din această destinație)
SCRIE UN ECOU LA ACEST REVIEW
NOTĂ: Puteți folosi ptr formatarea ecoului: [b]...[/b], [i]...[/i], [q]...[/q]
EMOTICOANE ce pot fi folosite SHOW/HIDE
Sfârșit SECȚIUNE SCRIE ECOU

NOTĂ: Rubrica de mai jos vă permite să vă abonați (sau să vă dezabonați) la / de la notificări (înștiințări prin email) atunci când cineva răspunde unui text scris ca ecou mai sus.
Status Abonament Ecouri la acest review - abonament INACTIV [NU primiți înștiințări atunci când se scriu ecouri la acest review]
VREAU înștiințări pe mail când se postează ecouri la acest review
3 utilizatori sunt abonaţi la urmărirea acestui fir de discuţie (primesc instiinţări la adăugarea unui ecou):
iulianic, Michi, mishu
Alte impresii din această RUBRICĂ:

    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre

AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

[C] Copyright 2008-2022 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
AmFostAcolo® este marcă înregistrată
pagină generată în 0.0880410671234 sec
ecranul dvs: 1 x 1