Termeni și condiții de utilizare AmFostAcolo.ro

Termeni generali

Termenii și condițiile de utilizare a saitului www.AmFostAcolo.ro (denumite în continuare "Termeni și Condiții") stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa saitul www.AmFostAcolo.ro (denumit în continuare "Saitul" si/sau "AmFostAcolo.ro") ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Saitului (denumite în continuare "Serviciile AmFostAcolo.ro") și are valoarea unei convenții încheiate între Cornel BOCIORT (denumit în continuare WEBMASTER), în calitatea sa de deținător și administrator al Saitului și de furnizor al Serviciilor AmFostAcolo.ro, și orice persoană care vizitează ori accesează Saitul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile AmFostAcolo.ro (denumită în continuare "Utilizator").

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Saitului, iar vizitarea în continuare a Saitului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciilor AmFostAcolo.ro, precum și a oricărui component al acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informatiile accesibile prin intermediul Saitului

Conținutul, design-ul, elementele de grafică ale Saitului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și/sau către Utilizatori (prin vizualizare directă pe sait, prin newsletter-e etc,) aparțin AmFostAcolo.ro și reprezintă Conținutul Saitului. Continutul Saitului, indiferent de zona în care se află în Sait și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afișare a unei pagini web și/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Orice utilizare a Continutului Saitului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al AmFostAcolo.ro și în condițiile stabilite în mod exclusiv de catre WEBMASTER.

Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată, făcută pe un sait de internet sau în orice altă parte, a Conținutului Saitului sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal și necomercial.

AmFostAcolo.ro își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Sait transferă eventualul drept de proprietate asupra acestor materiale către Sait și își exprimă în mod explicit acordul ca Saitul sa folosească și să dispună liber de informațiile sau materialele transmise sau încărcate.

WEBMASTER-ul își rezervă în mod explicit dreptul de a hotărî dacă o informație sau un material vor fi afișate sau nu pe sait, precum și dreptul explicit de a aproba sau respinge oricare cerere ulterioară de modificare, actualizare sau ștergere a informațiilor și/sau materialelor transmise.

Persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale către Sait își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Sait, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg, acceptă și garantează că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu angajează în nici un mod răspunderea AmFostAcolo.ro, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Restricții asupra informațiilor și materialelor trimise spre publicare

Nu sunt acceptate texte și alte materiale cu conținut ofensator la adresa persoanei, precum și la adresa etniei, rasei sau religiei unei persoane.

 • Echipa tehnică AFA poate interveni asupra textelor trimise spre publicare în vederea eliminării oricărei expresii ireverențioase, jignitoare sau contrare reglementărilor legale, ale moralei sau bunului simţ.
 • Webmasterul își rezervă explicit dreptul de a șterge, integral sau parțial, aceste materiale și de a aplica sancțiuni administrative, dacă este cazul, la adresa autorilor.
 • Nu sunt acceptate pe sait impresii postate de proprietarii unităților turistice, de către angajaţi, rude sau apropiați ai acestora. Orice astfel de tentative, dovedite sau prezumate în urma unor indicii concrete, pot fi șterse de webmaster. Sunt acceptate, în schib, texte postate cu asumarea deplină a identității reale, în cadrul „Dreptului la replică
 • Sunt interzise postările multiple ale aceluiasi punct de vedere asupra unui sejur, de pe același cont sau de pe conturi multiple ale unei aceleiași familii (sau grup apropiat).
  Membrii unei aceleiaşi familii sau aceluiaşi grup apropiat au dreptul la o singura opinie (un singur set de note) despre/din acel sejur.
 • Restrictiile prezentate mai sus se completează cu prevederile capitolului "Reguli și recomandări impresii și fotografii încărcate pe sait"
  .
 • În scopul asigurării depline a intimității și protecției datelor personale, obligație morală și legală în mod particular și cu seriozitate asumată de AmFostAcolo, nu sunt acceptate spre publicare în clar pe sait nicio categorie de date personale (nume, adresă de mail, telefon etc).
  Aceste date se pot însă transmite fără probleme, atunci când e cazul, prin mesaje personale (private).
 • Restricții și limitări ale conturilor

  Folosirea mai multor conturi (simultan active) create de același utilizator (CLONE) este interzisă. Conturile create de alți membri ai familiei sunt predispuse a fi depistate/interpretate drept clone.
  Conturi multiple pentru aceeași familie sunt permise doar cu definirea lor explicită ca fiind „relaționate”. RELAȚIONAREA corespunzătoare (SOȚ/SOȚIE, PARTENER/Ă, ÎNRUDIT/Ă etc) se setează în secțiunea my USERCARD.
  Conturile familiale multiple NU se pot folosi pentru votarea altor membri ai familiei; de pe aceste conturi nu se vor scrie recomandări care să dubleze un punct de vedere exprimat anterior de către familia în cauză. În cazul în care echipa administrativă depistează conturi aparținând aceleiași familii (soț-soție, înrudite etc) care încalcă prevederile de mai sus, relaționarea respectivă va fi setată manual de moderatori.

  Restricții referitoare la alegerea numelui de utilizator (cont, nickname): nu sunt acceptate nume_utilizator care includ date personale (adresa de mail etc); care sugerează sau promovează activități sau expresii neconforme legal sau normelor moralei, ori care ar sugera o legătură cu saitul AmFostAcolo.ro sau cu membrii echipei tehnice a acestuia.

  Cu excepția conturilor folosite pentru dreptul la replică, nu sunt de asemenea acceptate nume_utillizator ce conțin denumirea unităților de cazare, agențiilor turistice sau saiturilor web comerciale.

  Un cont creat pe AmFostAcolo nu poate fi șters - în primul rând din punct de vedere tehnic, dacă nu din alte motive. El poate fi însă închis definitiv, prin banare la cerere, cu ștergerea datelor personale - cf reglementărilor legale în vigoare.

  Sancțiuni administrative

  Incălcarea restricțiilor și în general orice abordare a unei conduite contrare comportamentului civilizat și de bun simț dintr-o comunitate poate atrage aplicarea unor măsuri și sancțiuni administrative, aplicate de webmaster (sau imputerniciții săi) celor în cauză.

  Prin "Sancțiuni administrative" se înțeleg măsuri precum suspendarea contului sau a accesului la sait (ambele pe perioade determinate sau pe termen nelimitat) sau orice alte măsuri considerate necesare de catre webmaster sau împuterniciții săi. Un utilizator înregistrat poate renunța la contul sau, la inițiativa sa, prin simpla nefolosire a acelui cont, fără să fie nevoie de înștiințarea webmaster-ului sau aprobarea de către acesta a acțiunii sale.

  La cererea sa expresă, webmaster-ul poate consimți la banarea acelui cont, în acest caz contul nemafiind accesibil creatorului și niciunei alte persoane.

  Suspendarea temporară sau banarea are ca singur efect imposbilitatea folosirii acelui cont - temporară în primul caz, definitivă în al doilea.

  Decizia de a păstra sau nu pe site orice material trimis prin intermediul unui cont ulterior suspendat sau banat este la latitudinea absolută și exclusivă a webmaster-ului.

  Banarea sau suspendarea unui cont nu stinge responsabilitatea legala exclusivă a creatorului acelui cont în ceea ce privește materialele, informațiile și opiniile postate pe sait pe contul respectiv.

  Limitarea răspunderii

  AmFostAcolo.ro nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de pe Sait, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Saitului.

  AmFostAcolo.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Sait și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

  Cu toate acestea, AmFostAcolo.ro nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informatiilor furnizate de către partenerii comerciali ai AmFostAcolo.ro și/sau de către Utilizatori precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestor informații.

  AmFostAcolo nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune, de orice natură ar fi ele, apărute în urma utilizării serviciilor și informațiilor de pe Sait.

  În mod expres, Utilizatorii Saitului sunt de acord să exonereze de răspundere pe AmFostAcolo.ro pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, nascută ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Saitului. Pentru caz de forță majora, AmFostAcolo.ro și/sau operatorii, angajatii și reprezentantii săi sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al saitului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Saitului, erorile de operare, greva etc.

  Utilizatorii sunt de acord sa protejeze și să asigure pe WEBMASTER și/sau pe operatorii, angajatii și reprezentantii săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea serviciilor AmFostAcolo.ro sau orice alt aspect relaționat Serviciilor AmFostAcolo.ro.

  Serviciile noastre sunt gratuite și nu răspundem pentru cazurile în care saitul AmFostAcolo.ro nu este accesibil online din diferite motive.

  Nota de informare privind protecția datelor personale

  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, WEBMASTER va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către Utilizatori.

  Utilizatorii sunt informati că datele personale furnizate de către ei sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către WEBMASTER a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

  La opțiunea Utilizatorilor ei furnizează unele date personale ale lor pentru a își crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciile oferite de către saitul AmFostAcolo.ro.

  Atât în momentul creării contului cât și ulterior, Utilizatorii au posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Serviciile AmFostAcolo.ro prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului sau a paginii ContulMeu.

  Utilizatorii înțeleg și sunt de acord ca ștergerea datelor lor personale va fi urmată de blocarea definitivă a contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciile AmFostAcolo.ro.

  Pentru exercitarea acestor drepturi Utilizatorii pot face o cerere în scris cu cerința lor, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa webmaster[at]amfostacolo.ro.

  Acest sait folosește cookie-uri pentru a oferi servicii, pentru a personaliza anunțuri și pentru a analiza traficul.

  Google, de exemplu, ca un furnizor terț, foloseste cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe AmFostAcolo.ro și pentru a realiza analize de trafic.

  Utilizarea modulului cookie DART de către Google face posibilă difuzarea de anunțuri către utilizatori pe baza accesării de către aceștia a saiturilor noastre și a altor saituri de pe Internet.

  Aflaţi mai multe despre cookies consultând politica de confidențialitate a rețelelor de publicitate și de conținut Google.

  Dreptul la Replică. Litigii. Legea aplicabilă.

  Orice persoană fizică sau juridică care se consideră lezată, în orice fel, prin materiale, informații și opinii postate pe Sait are asigurat dreptul legal la replică, care va fi publicat pe sait, la cererea sa explicită, dacă îndeplinește condițiile stipulate în capitolul "Restricții asupra informațiilor și materialelor trimise".

  În particular, administratorii unităților de cazare au dreptul să conteste calitatea de client al autorului unui set de impresii.

  În acest caz, echipa tehnică AmFostAcolo.ro va solicita autorului să trimită prin email copii de pe documente ce dovedesc calitatea contestată - factură, mail ce dovedește rezervarea etc. (datele trimise vor fi accesibile doar echipei tehnice AmFostAcolo și nu vor fi transmise niciunui terț).

  În cazul în care autorul nu trimite documentele, impresiile vor fi retrase de pe sait. Contestațiile se pot depune cel mult la 90 de zile de la data declarată a sejurului sau la 30 zile de la publicarea impresiilor - oricare este mai apropiată calendaristic.

  Drepturile și obligatiile Utilizatorilor Saitului și ale proprietarului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea româna în vigoare.

  Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi solutionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Timișoara.

  Termenii și condițiile de folosire se completează cu Regulamentul privind textele și fotografiile încărcate pe sait.

   

  Modificarea Termenilor și Condițiilor

  WEBMASTER-ul are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată sa indeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori.

  Orice modificare este acceptată deplin și neconditionat de către Utilizatorii Saitului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Sait sau de Serviciile AmFostAcolo.ro ori prin accesarea Saitului, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Saitului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor AmFostAcolo.ro.


  414 ONLINE6 users + 408 guests (nelogați = 98.55%)
   SOCIALs
  Alătură-te comunitaţii noastre
  [+] GRUP discuţii AFA - "al mariei55" pe FB
   AGENŢIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
   SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  [C] Copyright 2008-2024 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
  AmFostAcolo® este marcă înregistrată
 • la final = [utf8mb4]; bMustChange=[]
 • pagină generată în 0.10283803939819 sec