26158 
nu sunteţi logat. - LOGIN
Biserica Domnească ''Sfântul Nicolae''

ARTICOL ÎNCĂRCAT ÎN:
06.12.2011
DE
Avatar mariana.olaru
--- F ---
vârsta 50-60 ani
DIN Piteşti
înscris/ă în 06.04.10
MEMBRU: SENATOR
DATE SEJUR
NOV-2011
DURATA: 1 zile
TIP: CUPLU FARA COPII

GRAD SATISFACŢIE:
SERVICII:
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]
CAZARE [camere etc]:
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]
BUCĂTĂRIE ŞI MASĂ:
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]
CADRUL NATURAL
80.0 %
  
Mai degrabă mulțumit
DISTRACŢIE / RELAXARE
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]

NOTA MEDIE rez.:
8.00
  
OBS: Spre deosebire de GRADUL de SATISFACŢIE (care se selectează de autor si se exprimă in procente, 0 - 100 %), MEDIA se calculeaza AUTOMAT, ca notă de la 1 (foarte slab) la 10 (excelent)
Autorul ar RECOMANDA această destinaţie unui prieten sau unui cunoscut

   

Pe urmele lui Negru Vodă: Biserica Domnească Sfântul Nicolae, Curtea de Argeș


 Ilustrație muzicală - fond sonor/video consultare impresii:

O bătrânică încă în putere, dar nespus de tristă, singuratică și resemnată, așa mi s-a părut sfântul lăcaș domnesc din Curtea de Argeș. Era duminică, spre sfârșitul Sfintei Liturghii, atunci când i-am pășit pragul. Cu pioșenie, pentru că pășisem în casa pământească a lui Dumnezeu, cu respect, fiindcă aici, sub lespezi reci de piatră, odihnesc întru eternitate, părinții neamului nostru: voievozii dreptcredincioși din primele veacuri ale statului medieval Țara Românească. Printre ei, legendele, dar și unele prezumții arheologice mai mult sau mai puțin controversate, îl plasează pe Negru Vodă, prințul înaintemergător, descălecătorul din Făgăraș și fondatorul primului voievodat romanesc pe teritoriul de azi al Munteniei și Olteniei.

Vorbind despre ”Radul Negrul voievod”, personaj istoric identificat de mulți cercetători ca fiind unul și același cu legendarul Negru Vodă, Istoriile domnilor Țării Românești, o cronică atribuită lui Radu Popescu, din vremea lui Nicolae Mavrocordat, dar și Letopisețul cantacuzinesc al lui Stoica Ludescu, oferă cercetătorilor un argument veridic pentru a acredita ideea că prima Biserică Domnească din Curtea de Argeș - Biserica Sân Nicoară a fost ctitoria lui Negru Vodă, ”pravoslavnicul descălecător creștin” din anul 1290 și că ulterior, în anii domniei lui Basarab I, aceasta a fost înlocuită de o construcție mai mare, mai reprezentativă ca lăcaș de cult al curții domnești.

Din păcate, Biserica Domnească Sân Nicoară, biserica din deal cum mai este cunoscută, nu a supraviețuit trecerii timpului, azi doar niște ruine triste, câteva resturi ale zidului și clopotniței, stau mărturie unui trecut mândru, peste care s-a așternut praful uitării.

Câțiva zeci de metri mai jos, biruitoare peste veacuri, dar la fel de tristă și solitară, supraviețuiește Biserica Domnească Sfântul Nicolae, ctitorie atribuită lui Basarab I. Pisania bisericii a fost ștearsă în cursul uneia din numeroasele lucrări de reabilitare, astfel încât nicio dovadă certă nu poate proba numele ctitorului și anul punerii temeliei. Doar inscripția grafică de pe peretele nordic al naosului, descoperită în cursul lucrărilor de reabilitare din 1920, sub portretul pictat al patronului bisericii, Sfântul Ierarh Nicolae, datată chiar în text ca fiind ”din anul 6860 (1352) când la Câmpulung moare marele Basarab Voievod” ne dă temei să presupunem că sfântul lăcaș de cult și loc de îngropăciune pentru familia voievodală, a fost înălțat în timpul domniei lui Basarab I, primul domnitor al Țării Românești, stat feudal independent. După alte păreri, ctitorul ar fi putut fi tot legendarul Negru Vodă, căci potrivit aceluiași Letopiseț cantacuzinesc, acesta ar fi domnit 24 de ani, adică din 1290, anul descălecării, până în 1314, anul morții, o dată relativ apropiată de cea atestată de inscripția din naos. Pe de altă parte, menționarea anului morții lui Basarab Voievod (1352) din aceeași inscripție, poate trece drept o consemnare firească a unui eveniment important și notabil în viața curții domnești, așa cum era decesul voievodului, fără a avea legătură cu presupusa lui calitate de ctitor.

Dacă asupra actului său de naștere există diverse controverse și păreri, în ceea ce privește monumentalitatea edificiului, unicitatea, valoarea lui artistică și istorică, părerile sunt unanime: Biserica Domnească Sfântul Nicolae este o capodoperă românească a artei medievale timpurii de inspirație bizantină, comparabilă pe segmentul secolelor 13-14, cu oricare dintre construcțiile similare din sud-estul Europei!

Integral conservată, Biserica Domnească este o construcție tipică planului architectural clasic bizantin al crucii grecești înscrise, caracterizat prin plasarea naosului sub patru bolți în leagăn (semicirculare) al căror desen imaginează o cruce cu brațe egale, la întretăierea cărora este amplasată și susținută cupola centrală, prin patru piloni dispuși simetric. Raportându-ne la timpul în care s-a realizat zidirea (sfârșitul sec. 13-începutul sec. 14), putem aprecia că dimensiunile bisericii sunt monumentale (23,5 m/14,5 m și 23 m înălțime) , ceea ce contrastează neașteptat cu materialele de construcție folosite, pietre de râu și cărămizi subțiri, de o simplitate împinsă până la banal, care pot fi zărite în straturi alternative pe fațada zidurilor.

Pictura murală, încântătoare operă a unuia sau mai multor pictori necunoscuți, cuprinde mai mult de 300 de scene cu subiect religios, pictate în frescă, într-un colorit încă viu și bogat, caracteristic stilului bizantin. Deși în decursul domniei urmașilor lui Basarab I, respectiv Nicolae Alexandru Basarab, Vladislav I Vlaicu și Radu I, biserica a fost tencuită și zugrăvită de câteva ori (s-au descoperit trei straturi succesive de tencuială, între care mai supraviețuiesc picturi), mai multe restaurări ulterioare ale picturii, ultima datând din perioada 1914-1924, au pus în valoare pictura originală în toată complexitatea și frumusețea ei. Atestate fiind ca cele mai vechi picturi din Țara Românească (sec 13-14), frescele Bisericii Domnești din Curtea de Argeș reprezintă adevăratul motiv pentru care situl a fost înscris pe lista monumentelor istorice UNESCO.

Ca necropolă voievodală, Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș adăpostește 15 morminte domnești, dintre care unul cu adevărat princiar. Descoperirea lui îmi pare o întâmplare la fel de captivantă precum descoperirea mormântului celebrului Tutankhamon. Dar pentru că povestea, prin întinderea ei, nu-și găsește locul aici, vă invit să parcurgeți spre informare pagina ro.wikipedia.org/wiki/Mor ... a_de_Arge%C8%99, iar pentru vizualizarea artefactelor descoperite, aflate azi în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României din București, pagina moldodava.forumbook.ru/t5 ... curtea-de-arges.

În linii generale, aceasta era istoria cunoscută de mine a vechiului lăcaș domnesc. O istorie glorioasă, care-mi vorbea cu emoția zilelor în care vizitasem biserica în cursul mai multor excurșii cu școala, despre strămoșii noștri, despre viața lor cu siguranță neobișnuită, trăită între lupte, conflicte, uneltiri, comploturi, ură, dar și în credință, rugăciune, speranță și iubire.

Întru refacerea imaginară a acelei atmosfere arhaice, m-am aflat deunăzi între zidurile bătrânei biserici. Era o dimineață însorită și caldă de sfârșit de noiembrie când am pășit dincolo de poarta curții domnești, pătrunzând în incintă.

Biserica, luminoasă prin colorit, semeață prin înălțime, dar solitară în peisajul ruinelor înconjurătoare, era deschisă! Semnul exclamării exprimă satisfacția mea adecvată momentului, după ce venind aici de mai multe ori în trecut, nu reușisem decât să bat la porți închise.

Primii pași în interior sunt derutanți, căci surprinzător, lumina naturală, deși nu foarte profundă, reușește să pună în evidență toate detaliile picturii și arhitecturii interioare. Dar pe moment, nu acestea au făcut obiectul atenției noastre, întrucât încă se mai desfășura slujba Sintei Liturghii, iar ritualul merita din plin respectul și participarea noastră. Nu știu de unde mi se inoculase ideea că Biserica Domnească nu mai servea serviciului religios și că era prezervată doar domeniului istoric și muzeistic. Motivul avea probabil legătură cu întâmplarea de a o găsi de atâtea ori închisă, dar și cu anunțul plasat la intrare, în care eventualii vizitatori erau îndemnați să se adreseze Muzeului Municipal din Curtea de Argeș, aflat față în față cu poarta de intrare. Cu acest prilej, am aflat că serviciul religios în vechea biserică voievodală nu a încetat vreodată, numai că eu nimerisem la momentul nepotrivit.

Ei bine, am urmărit vreme de vreo treizeci de minute finalul slujbei și predica părintelui paroh. Atmosfera, la propriu, era sobră și rece: preotul și puținii participanți (nu mai mult de cincisprezece persoane), aveau acea atitudine de ceremonie care te îndeamnă la rându-ți să asculți cu capul plecat și să-ți faci bilanțul propriilor păcate; aerul cu adevărat înghețat, fremăta din când în când de aburul respirației sau de văpaia cuvintelor rostite. Se spune că tărâmul spiritelor este unul neobișnuit de rece, așa încât nu m-am putut stăpâni să nu-mi imaginez că duhurile răposaților voievozi îngropați în biserică, mai trec din când în când pe acolo pe unde trupurile lor pământești se macină în țărână, aducând cu ei mireasma tărâmurilor morții.

Am răbdat, la propriu, un mic pui de ger, deși afară soarele strălucea și temperatura era foarte prietenoasă. Curând, slujba a ajuns la final și puținii participanți s-au împrăștiat. Era momentul să purced la a cerceta biserica. Primul căutat: sarcofagul princiar în care odihnesc rămășițele pământești ale unui voievod roman neidentificat, dar presupus a fi chiar Negru-Vodă. Cândva, aceste relicve erau expuse într-o vitrină de cristal așezată chiar în naos, despovărate e adevărat de podoabe, dar imposibil de ignorant. Am căutat zadarnic cu privirea acea vitrină, dar nu era nici urmă de ea. În locul ei, pe partea dreaptă a naosului, luminat de razele soarelui pătrunse prin fereastra îngustă, se află un sarcofag de piatră frumos ornamentat cu motive florale, alături de care o plăcuță informativă ne face cunoscut că aparține lui Vladislav I Vlaicu, domn al Țării Românești între 1364 și 1377. Este singurul monument funerar expus astfel.

Am dat un ocol spațiului interior al bisericii, pășind cu grijă printre pietrele funerare îngropate în podea, în încercarea iluzorie de a identifica numele lui …. Negru Vodă. Demers sortit eșecului, pe care am crezut că-l voi combate adresîndu-mă cu întrebarea cuvenită unuia dintre cei doi tineri cântăreți, deopotrivă diaconi dar și vânzători de lumânări și tămâie, care își strângeau recuzita folosită în timpul slujbei. Am fost surprinsă să constat că omul nu avea habar de istoria bisericii. Dar tot el a fost cel care m-a îndrumat spre o doamnă de alături, o apropiată a ”casei” cum s-ar zice, căci părea familiarizată cu locul și cu toți slujbașii sfântului lăcaș: ”întrebați-o pe doamna, ca a fost multă vreme ghid aici”, mi-a recomandat-o el. Doamna cu pricina s-a arătat deschisă dialogului și a primit să-mi dea cîteva informații, ca răspuns la întrebările mele. Am aflat astfel că sarcofagul expus este cel despre care inițial s-a presupus a fi al legendarului voievod Negru Vodă, versiune acreditată încă și azi de mulți istorici. Și asta, pentru că deși în prezent sarcofagul este atribuit lui Vladislav I Voicu, această ultimă identificare se confruntă cu multe controverse și supoziții greu de combătut.

Doamna fostă ghid împărtășește părerea potrivit căreia nu atât gropnița domnească dă valoarea istorică inestimabilă a Bisericii Domnești din Curtea de Argeș, ci mai ales arhitectura și iconografia care o definesc. Vorbind despre pictura bisericii, se ghicea în expresia doamnei o anumită amărăciune, care pentru mine grăia astfel: ce păcat de așa frumusețe, dacă atât de puțini oameni o prețuiesc și o pun în valoare! E adevărat că această frumusețe a fost pusă în umbră de impunătoarea biserică a lui Neagoe Basarab, dar acesta nu trebuie să fie un nemeritat motiv pentru ca Biserica Domnească să fie uitată. Nu trebuie uitat că aici a fost prima ”casă” care a adăpostit în perioada 1396-1894 racla cu moaștele Sfintei Mucenițe Filoteia, aflate acum în paraclisul Mănăstirii Curtea de Argeș, nici că biserica a fost reședința primei Mitropolii românești, prin recunoașterea în 1359 de către Patriarhia din Constantinopol a Mitropoliei Ungrovlahiei și a primului mitropolit, Iachint de Vicina. În acest context, trebuie să adaog o mică informație: după ce în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ca sfânt a Mitropolitului Iachint de la Vicina, un an mai târziu, în 2009, Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș și-a asumat un al doilea hram, cel al Sfântului Ierarh Iachint de la Vicina, ca semn de prețuire față de primul mitropolit care a slujit aici.

În final, după o mică rundă de fotografiere, am părăsit naosul și ne-am întors în incinta curții domnești, delimitată de un gard de piatră, reconstituit desigur după modelul celui original. Un tur de orizont în acest perimetru ne-a acutizat impresia amară, lansată deja de dialogul cu interlocutoarea noastră, că aici e un petec de țară uitat de lume, lăsat să trăiască în voia sorții, căci toate în jur par a fi în paragină: zidurile în ruină ale vechilor curți domnești, parcul domeniului în care nu mai viețuiesc decât câțiva copaci schilozi, aleile prăfuite și neîngrijite, iarba tocită de pașii toamnei, dar și de cei ai trecătorilor nepăsători, o toaletă în curte vai de mama ei, cumplită priveliște de murdărie și focar de boli așezat la doi pași de casa Domnului!

Și cu toate acestea, locul are vocația supraviețuirii: el mai respiră încă prin duhul nevăzut al strămoșilor și ne mai cutremură încă de emoția întâlnirii cu istoria, dar și cu nemuritoarele ritualuri creștine. Chiar azi, pe lîngă ceremoniile dedicate hramului Sfântului Nicolae, Biserica Domnească din Curtea de Argeș a fost din nou gazda raclei Sfintei Mucenițe Filoteia, adusă în procesiune de la Mănăstirea Curtea de Argeș, iar mâine, moaștelor sfintei i se vor alătura cele ale Sfântului Grigorie Decapolitul, păstrate de Mănăstirea Bistrița. Credincioșii se vor putea închina celor două sfinte relicve, iar spre seară, se pot alătura procesiunii de reîntoarcere a raclelor la Mănăstirea Curtea de Argeș.

Nu pot să închei acest review altfel decât amintind de cuvintele finale ale predicii rostite în Sfânta Biserică Domnească de părintele paroh: Rugați-vă cât puteți de mult, dar nu uitați că rugăciunea, oricât de îndelungată și de fierbinte ar fi, nu rodește fără smerenie, blândețe și milostenie. Iar milostenia n-o gândiți ca pe un dar material, ea poate fi doar un cuvânt bun, o încurajare, o mână întinsă la nevoie, o îmbrățișare din inimă. Abuzând și eu de aceste învățăminte, dar având în gând și sărbătoarea celui mai iubit sfânt după Maica Domnului, Nicolae, trimit la rându-mi gânduri bune tuturor ce-I poartă numele, familiilor lor, dar și tuturor cititorilor: să fiți sănătoși, fericiți, norocoși, cu inimi veșnic tinere și pline de iubire!

---
Impresii încărcate de mariana.olaru in 06.12.2011 17:07:25

Validat / Publicat: 06.12.11 19:43:56

VIZUALIZĂRI: 5057


NOTĂ: Părerile și recomandarile din articol aparțin integral autorului (mariana.olaru); în lipsa unor alte precizări explicite, ele nu pot fi considerate recomandări sau contrarecomandări din partea site-ului AmFostAcolo sau ale administratorilor.
Dacă impresiile de mai sus v-au impresionat prin utilitate, calitate etc folosiți linkurile de mai jos, prin care puteți acorda articolului un BONUS în Puncte de Mulțumire-Apreciere (PMA) articolului.

Puteți VOTA acest articol:

F.UTIL/F.BUN [900 PMA]  -  UTIL/BUN [450 PMA]   //   NU-MI PLACE [ -1 PMA]

PUNCTAJ CRT:: 1000 PMA (std) nota1  &  23150 PMA (din 24 voturi) nota2
NOTĂ: Mulțumită numărului de voturi primit, articolului i-a fost alocat automat un SUPERBONUS în valoare de 2000 PMA.
 
  ECOURI la acest articol [păreri; întrebări/solicitări adresate autorului etc]

- webmaster13
[07.12.11 08:22:40]
» mesaj pers

   Melodia postata poate sa fie stearsa sau schimbata!

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
- magdalena
[07.12.11 08:53:26]
» mesaj pers

   Noi când am vizitat această biserică a fost într-o seară de primăvară şi ne-a întâmpinat aceasi doamnă, fostă ghidă, care ne-a vorbit cu patos despre istoria bisericii şi, mai ales, despre pictura ei, la care s-au folosit “tehnici vegetale” demult apuse.

    În acelaşi timp, ne-a arătat o pictură ce o reprezintă pe Fecioara Maria... însărcinată, singura din lume de acest fel.

    Tot aici am remarcat pictura ce îl reprezintă pe Sf. Petru răstignit cu capul în jos, o alta similară văzând ulterior în pridvorul Bisericii Mări a Mănăstirii Ciolanu din jud. Buzău.

    Atât de frumos ne vorbea “ghida” şi ne prezenta picturile, încât am încercat să le studiez pe fiecare în parte, ilustrându-le aici: vezi impresii

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
Puteți evalua ecoul:   FOARTE BUN -- BUN -- NU-MI PLACE [-1]
[punctaj crt ecou: 50 (pma.std) + 1050 PMA1 (din 4 voturi)]
- mariana.olaru CONS. ONORIFIC AFA / ROMÂNIA
[07.12.11 09:15:42]
» mesaj pers

   webmaster13, mulțumesc, ilustrația muzicală este în ton perfect cu... narațiunea!

   magdalena, mulțumesc pentru interesantele completări! În ce mă privește, citind review-ul tău și la data publicării lui, dar și acum, înainte de a mă apuca la rându-mi să scriu despre Biserica Domnească, informațiile despre care vorbești îmi erau cunoscute. Am evitat însă să le reproduc, tocmai pentru a evita senzația de deja-vue și mai ales, pentru că review-ul tău merită recitit. Completările sunt însă binevenite pentru cititori. De altfel, cei care sunt interesați cu adevărat de acest subiect, ar trebui să parcurgă toate impresiile similare postate, pentru a-și întregi percepția și a hotărî în cunoștință de cauză oportunitatea unei vizite. Eu cred că Biserica Domnească din Curtea de Argeș merită atenția noastră.

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
Puteți evalua ecoul:   FOARTE BUN -- BUN -- NU-MI PLACE [-1]
[punctaj crt ecou: 50 (pma.std) + 900 PMA1 (din 3 voturi)]
- magdalena
[07.12.11 09:28:53]
» mesaj pers

   @mariana. olaru, aşa este, şi eu evit să "dublez informaţia" dacă cineva a mai postat înaintea mea, dar cum ai dezvoltat atât de minunat istoria acestei biserici şi lăcaşul de cult în sine, m-am gândit că numai din parcurgerea acestui review, cu ecourile aferente, cititorul să îşi facă o opinie completă şi să viziteze aceasta biserică.

   Cei care ajung în Curtea de Argeş se duc în special pentru Mănăstirea Curtea de Argeş. Fireşte, nu este o greşeală, dar, Curtea de Argeş mai are şi alte minunăţii de descoperit, precum biserica de faţă şi Curtea Domnească.

   Şi eu cred că merită atenţia noastră!

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
Puteți evalua ecoul:   FOARTE BUN -- BUN -- NU-MI PLACE [-1]
[punctaj crt ecou: 50 (pma.std) + 750 PMA1 (din 3 voturi)]
- sev7
[07.12.11 12:23:37]
» mesaj pers

   ca un "argesean" din Curtea de Arges, nu pot decit sa spun FELICITARI!!! si jos palaria pentru acest review.

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
- mariana.olaru CONS. ONORIFIC AFA / ROMÂNIA
[07.12.11 12:38:31]
» mesaj pers

   Mulțumesc @sev7 și-mi scot la rându-mi pălăria pentru frumosul tău oraș, dăruit cu privilegiul de a fi fost capitală a românilor și cronică a multor pagini de istorie, începând de la Negru Vodă și până la ultimii regi care au ales să fie înmormântați acolo!

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
- Lumis66
[07.12.11 21:32:19]
» mesaj pers

   @mariana. olaru, ai scris frumos si generos in informatii ca intotdeauna.

   Daca ma gandesc la cuvintele rostite catre voi de parintele paroh despre milostenie pot spune ca am in fata unul dintre cei mai milostivi oameni.

   Fiecare review scris de tine ma unge la suflet caci razbate din el daruirea, bucuria si placerea de a ne face cunoscute locurile pe care le vezi.

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
Puteți evalua ecoul:   FOARTE BUN -- BUN -- NU-MI PLACE [-1]
[punctaj crt ecou: 50 (pma.std) + 300 PMA1 (din 1 voturi)]
- mariana.olaru CONS. ONORIFIC AFA / ROMÂNIA
[08.12.11 09:48:13]
» mesaj pers

   @Lumis66, îți mulțumesc! Citindu-ți review-urile, cred că și tu ești o persoană extrem de generoasă, căci cu dărnicie ne dăruiești de fiecare dată bucuria unor lecturi deosebite. Iar dacă citind, simțim reciproc expresia dăruirii gândurilor bune, așta este cu adevărat o dovadă de milostenie. Îmi pare bine că descopăr cât de mult semănăm!

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
Puteți evalua ecoul:   FOARTE BUN -- BUN -- NU-MI PLACE [-1]
[punctaj crt ecou: 50 (pma.std) + 0 PMA1 (din 0 voturi)]
- webmasterX
[30.11.18 15:56:16]
» mesaj pers

   Mutat, la reorganizare, în rubrica «Biserica Domnească ''Sfântul Nicolae''» (nou-creată, între timp, pe sait)

[Rubrica inițială: Descoperă Curtea de Argeş și împrejurimile]

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]

SCRIE ECOU
Nu sunteți autentificat/ă, nu puteți scrie sau trimite ecouri

AVEȚI cont pe AFA? — vă puteți autentifica mai jos

UTILIZATOR
PAROLA

Dacă nu mai tineți minte numele sau parola - folosiți facilitatea "Recuperare date cont"

Nu aveți cont pe sait? — vă puteți crea rapid unul: click aici---
1. PMA = Puncte Mulţumire-Apreciere = sistem de notare a contribuţiilor la informarea comunităţii. Vezi detalii aici
Alte impresii din această destinaţie:
 
POZE ATAȘATE ARTICOLULUI
Vezi fotografiile în versiunea ptr telefon sau tabletă

[45] foto. Click pe poze pentru a le mări

P01 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș:poarta de intrare în curtea domnească -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280981">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280981"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280981">Şterge vot</a></div><span id="v9280981" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280981)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280981Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280981MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P01 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș:poarta de intrare în curtea domnească
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P02 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș : detaliu al porții de intrare în curtea domnească -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280984">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280984"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280984">Şterge vot</a></div><span id="v9280984" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280984)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280984Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280984MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P02 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș : detaliu al porții de intrare în curtea domnească
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P03 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș - panou informativ la intrarea în curtea domnească -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280986">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280986"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280986">Şterge vot</a></div><span id="v9280986" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280986)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280986Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280986MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P03 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș - panou informativ la intrarea în curtea domnească
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]P04 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-planul arhitectural al curții domnești -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280987">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280987"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280987">Şterge vot</a></div><span id="v9280987" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280987)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280987Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280987MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P04 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-planul arhitectural al curții domnești
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P05 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș - vedere dinspre sud -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280988">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280988"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280988">Şterge vot</a></div><span id="v9280988" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280988)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280988Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280988MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P05 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș - vedere dinspre sud
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P06 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-imagine din naos -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280989">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280989"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280989">Şterge vot</a></div><span id="v9280989" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280989)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280989Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280989MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P06 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-imagine din naos
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P07 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-prim plan cu catapeteasma din zid -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280990">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280990"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280990">Şterge vot</a></div><span id="v9280990" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280990)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280990Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280990MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P07 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-prim plan cu catapeteasma din zid
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P08 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-intrarea în altar -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280991">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280991"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280991">Şterge vot</a></div><span id="v9280991" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280991)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280991Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280991MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P08 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-intrarea în altar
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P09 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-cupola centrală plasată la intersecția celor patru cupole în leagăn (semicirculare), desenând o cruce grecească (cu brațe egale) -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280992">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280992"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280992">Şterge vot</a></div><span id="v9280992" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280992)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280992Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280992MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P09 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-cupola centrală plasată la intersecția celor patru cupole în leagăn (semicirculare), desenând o cruce grecească (cu brațe egale)
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P10 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-detaliu de construcție și de pictură murală -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280993">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280993"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280993">Şterge vot</a></div><span id="v9280993" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280993)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280993Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280993MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P10 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-detaliu de construcție și de pictură murală
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P11 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș -icoană de mari dimensiuni așezată pe peretele stâng al catapetesmei,ilustrând în triptic scene din viața Sfântului Ierarh Nicolae, patronul bisericii -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280994">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280994"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280994">Şterge vot</a></div><span id="v9280994" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280994)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280994Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280994MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P11 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș -icoană de mari dimensiuni așezată pe peretele stâng al catapetesmei,ilustrând în triptic scene din viața Sfântului Ierarh Nicolae, patronul bisericii
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P12 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș - absida stângă a naosului -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280995">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280995"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280995">Şterge vot</a></div><span id="v9280995" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280995)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280995Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280995MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P12 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș - absida stângă a naosului
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P13 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-brâul bisericii pictat ”în falduri” -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280996">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280996"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280996">Şterge vot</a></div><span id="v9280996" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280996)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280996Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280996MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P13 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-brâul bisericii pictat ”în falduri”
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P14 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-detaliu de pictură și ornamente în relief pe catapeteasma bisericii -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280997">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280997"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280997">Şterge vot</a></div><span id="v9280997" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280997)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280997Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280997MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P14 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-detaliu de pictură și ornamente în relief pe catapeteasma bisericii
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P15 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-vedere spre ieșire -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280998">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280998"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280998">Şterge vot</a></div><span id="v9280998" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280998)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280998Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280998MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P15 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-vedere spre ieșire
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P16 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-cupolele îmbrățișate ale naosului -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av280999">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv280999"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=280999">Şterge vot</a></div><span id="v9280999" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(280999)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f280999Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e280999MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P16 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-cupolele îmbrățișate ale naosului
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P17 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-celebrul panou pictural de pe peretele de vest al bisericii,înfățișând ”Adormirea Maicii Domnului” -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281000">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281000"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281000">Şterge vot</a></div><span id="v9281000" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281000)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281000Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281000MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P17 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-celebrul panou pictural de pe peretele de vest al bisericii,înfățișând ”Adormirea Maicii Domnului”
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P18 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281001">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281001"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281001">Şterge vot</a></div><span id="v9281001" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281001)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281001Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281001MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P18 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P19 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-un sfeșnic bătrân de câteva secole -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281002">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281002"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281002">Şterge vot</a></div><span id="v9281002" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281002)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281002Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281002MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P19 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-un sfeșnic bătrân de câteva secole
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P20 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-planul arhitectural al vechii(sec.13) și actualei biserici -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281003">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281003"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281003">Şterge vot</a></div><span id="v9281003" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281003)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281003Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281003MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P20 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-planul arhitectural al vechii(sec.13) și actualei biserici
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [50 PMA, +BONUS]

P21 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-sarcofagul de piatră atribuit cândva lui Negru Vodă, actualmente lui Vladislav I Voicu -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281004">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281004"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281004">Şterge vot</a></div><span id="v9281004" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281004)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281004Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281004MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P21 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-sarcofagul de piatră atribuit cândva lui Negru Vodă, actualmente lui Vladislav I Voicu
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [0 PMA, fara bonus]

P22 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-aici e locul unde a fost descoperit bogatul mormânt princiar, al cărui sarcofag este espus pe partea dreaptă a naosului -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281005">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281005"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281005">Şterge vot</a></div><span id="v9281005" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281005)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281005Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281005MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P22 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-aici e locul unde a fost descoperit bogatul mormânt princiar, al cărui sarcofag este espus pe partea dreaptă a naosului
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [0 PMA, fara bonus]

P23 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-morminte ale unor membri ai familiei Brătianu, adăpostite în pronaos -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281006">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281006"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281006">Şterge vot</a></div><span id="v9281006" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281006)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281006Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281006MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P23 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-morminte ale unor membri ai familiei Brătianu, adăpostite în pronaos
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [0 PMA, fara bonus]

P24 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-alte morminte voievodale -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281007">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281007"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281007">Şterge vot</a></div><span id="v9281007" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281007)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281007Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281007MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P24 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-alte morminte voievodale
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [0 PMA, fara bonus]

P25 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-pictura originală descoperită sub stratul picturii de renovare -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281008">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281008"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281008">Şterge vot</a></div><span id="v9281008" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281008)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281008Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281008MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P25 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-pictura originală descoperită sub stratul picturii de renovare
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [0 PMA, fara bonus]

P26 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-pronaosul, necropolă domnească -- foto by <b>mariana.olaru</b> [uploaded 06.12.11] - <span class="allrVotedi" id="av281009">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv281009"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=281009">Şterge vot</a></div><span id="v9281009" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(281009)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f281009Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e281009MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P26 [NOV-2011] Biserica Domnească Sfântul Nicolae , Curtea de Argeș-pronaosul, necropolă domnească
foto mariana.olaru [06.12.11]
# [0 PMA, fara bonus]

[45] foto . Click pe oricare pentru a le mări
  CĂUTARE
Căutați un hotel, sau o stațiune sau un user? Tastați primele 4-5-6 litere mai jos și apăsați CAUTĂ DESTINAȚIE
Șir de căutare
Pentru a căuta orice altceva, în stilul în care căutaţi cu Google, folosiți căsuta de mai jos:
Căutare (text) în sait:

        [C] 2008-2019 AmFostAcolo.ro

[C] Copyright 2008-2019 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
AmFostAcolo® este marcă înregistrată

Website Security Test
pagină generată in 0.118357896805 sec