62787 
nu sunteţi logat. - LOGIN
Turul Mănăstirilor din Oltenia

ARTICOL ÎNCĂRCAT ÎN:
19.08.2015
DE
Avatar tata123
--- M ---
vârsta 30-40 ani
DIN Bucuresti
înscris/ă în 24.06.10
MEMBRU: TITAN
DATE SEJUR
MAY-2015
DURATA: 1 zile
TIP: CUPLU FARA COPII

GRAD SATISFACŢIE:
SERVICII:
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]
CAZARE [camere etc]:
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]
BUCĂTĂRIE ŞI MASĂ:
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]
CADRUL NATURAL
95.0 %
  
Mulțumit, aproape încântat
DISTRACŢIE / RELAXARE
----  
 
[Nu sunt în masură să mă pronunț]

NOTA MEDIE rez.:
9.50
  
OBS: Spre deosebire de GRADUL de SATISFACŢIE (care se selectează de autor si se exprimă in procente, 0 - 100 %), MEDIA se calculeaza AUTOMAT, ca notă de la 1 (foarte slab) la 10 (excelent)
Autorul ar RECOMANDA această destinaţie unui prieten sau unui cunoscut

   

O bijuterie medievală – Mănăstirea Călui


La drum pe meleaguri oltenești... am vizitat Scorniceștiul unde se află încă casa natală a lui Nicolae Ceaușescu, Slatina cu parcurile sale, am oprit pentru o bragă la Atletul albanez și ne-am recules la Mănăstirea Clocociov, ansamblu religios fortificat situat într-o vale. Continuăm drumul spre Baia de Fier pe drumuri neumblate de noi până acum. Stabilisem ca următoarea oprire din periplul nostru, desfășurat cu ocazia minivacanței de 1 Mai 2015, să fie la Mănăstirea Călui.

Până să ajungem acolo am trecut prin „renumita” localitate Oboga – centru al olăritului tradițional, prezentare doar pe hârtie, deoarece la fața locului nu am întâlnit „picior” de ceramică. Când aud Oboga am mereu în fața ochilor ulcioarele de nuntă cu reprezentări zoomorfe, specifice zonei, prezente și pe timbrele Poștei. Deși citisem înainte de călătorie că nu mai sunt decât câteva familii care mai fac ceramică în Oboga nu m-am așteptat să nu văd măcar un semn al practicării olăritului. Am străbătut localitatea cu viteză mică pentru a nu scăpa cumva vreun indicator către un atelier sau familie de olari, ori poate vreun punct de vânzare pe marginea șoselei. Nu am văzut absolut nimic.

Localizare. Mănăstirea Călui este amplasată în comuna Oboga, satul Călui, la numai circa 40 km de municipiul Slatina și la 16 km distanță de orașul Balș, urmând DJ643. Din București sunt 220 km, iar de la Craiova la mănăstire aproximativ 40 km. Din drumul județean există indicator către mănăstire, 3 km parcurși pe strada Frații Buzești.

Legende. Există două legende privind numele satului și a mănăstirii. Prima este reprodusă în „Anuarul Mitropoliei Olteniei” din 1941: Trecând Mihai Viteazul pe aceste locuri, în timpul unui popas, calul său năsdrăvan a bătut din copită până a ieșit apă. Isvorul i-a pus numele Căluieț. Generalii lui, Buzeștii, au zidit aci o mânăstire, unde i-a așezat chipul. Cea de-a doua am aflat-o din broșura achiziționată la mănăstire: Altă legendă spune, luând călugării greci în stăpânire această frumoasă Mănăstire, dădeau slavă lui Dumnezeu pentru acest loc sfânt, numindu-l kalos, adică frumos, de unde ar fi rezultat denumirea Căluiu. Lingviștii declară că numele ar fi de origine pecenego-cumană, fără a reuși să descifreze sensul cuvântului.

Descriere. Câteva cuvinte despre monumentul istoric de azi găsim la călătorul Paul de Alep, de la jumătatea secolului al XVII-lea, ce a catalogat mănăstirea drept „cea minunată”: ... am ajuns la o mănăstire cu hramul Sf. Nicolai, numită Călui, mare și frumoasă și bine întărită. Clădirea este ridicată de nemți; și chiliile sale se întind de jur împrejurul clădirii, prin galerii exterioare. Biserica este foarte frumoasă, cu clopotniță deasupra ușii; este frumoasa operă a unui frînc priceput, astfel că nu am mai văzut ceva asemănător cu ea în timpul șederii noastre; și totul se află într-o vale, închisă de munți înconjurători, astfel că este o mănăstire ascunsă; și drumul spre ea este tainic, căci am ajuns până la ea fără să o vedem o singură dată până ce am intrat pe poarta ei. Este o mănăstire tare vestită în această țară.

Dar ce am găsit la fața locului? Bineînțeles că mănăstirea nu mai este ascunsă de pădurile de altădată, ea fiind acum situată chiar la marginea satului. Mai întâi am găsit o parcare spațioasă, amenajată, bănci și coșuri de gunoi. Biserica veche și ruinele mănăstirii se află pe o mică înălțime, zona fiind una de contact între câmpie și colinele oltene. Ziduri puternice de cărămidă, susținute de contraforți, încă supraviețuiesc trecerii timpului, deasupra lor ițindu-se turla zveltă a bisericii. Un câmp întreg de păpădii, gata de zbor, înconjoară vechile fortificații. Ne îndreptăm atenția mai întâi asupra părții istorice a Mănăstirii Căluiu, lăsând pentru partea finală a vizitei, noua biserică. În perioada 2006-2008 au avut loc aici lucrări de restaurare a fortificațiilor și a picturii murale interioare, amenajarea spațiilor din jurul mănăstirii, lucrări de drenaj. Urcăm ușor pe lângă zidurile mănăstirii, străpunse de metereze, și ajungem în fața turnului-clopotniță, pe sub care pătrundem în incinta fortificată a mănăstirii. Clopotnița albă, construită mai târziu, probabil în secolele al XVIII-XIX-lea, are două etaje, cel de-al doilea deschis – acolo se află clopotele. Turnul-clopotniță, decorat cu zimți de fierăstrău și firide oarbe, permite accesul în incintă printr-un gang, după ce se trece de o poartă masivă de lemn întărită cu fier. Am fost surprinși atât de liniștea înconjurătoare, cât și de frumusețea bisericii și a amenajărilor din curtea interioară. Zeci de minute am admirat tot ce se afla în jurul nostru fără a fi deranjați de țipenie de om. Bănci și măsuțe din trunchiuri mari de lemn te îndeamnă la un mic popas, pentru a contempla opera fraților Buzești. Un frumos spațiu verde este amenajat în fața lăcașului de cult: flori de primăvară, magnolii, gărduț de nuiele împletite. Am înconjurat mai întâi curtea pe un covor de iarbă verde-crud și am examinat ruinele clădirilor ce înconjurau incinta: 14 chilii pe două laturi, prevăzute cu beciuri răcoroase, stăreție, trapeză, case de oaspeți (arhondaric), precum și o brutărie (jimblărie) înzestrată cu două cuptoare. Zidurile de apărare și cele ale clădirilor au fost întărite și consolidate; încă putem observa frumoase arcade de cărămidă la ferestre și temelii ale vechilor clădiri.

În fața bisericii vedem o frumoasă statuie a celor trei frați Buzești: Radu, Preda și Stroe. „Cei trei mușchetari”, cum pot fi numiți vajnicii căpitani ai lui Mihai Viteazul, sunt prezentați în picioare, spate în spate; unul ține în mână un buzdugan, altul o sabie și un scut, cel de-al treile o pană de scris și un pergament. Familia Buzescu se trăgea din Cepturoaia (azi localitatea Iancu Jianu) și membrii ei înaintează în rangurile boierești încă din secolul al XV-lea, adunând moșii pe teritoriul județelor Olt, Vâlcea și Romanați. Frații Buzești au ocupat un loc de frunte în elita politică din timpul domniei lui Mihai Viteazul, fiind sfetnicii principali ai domnului. Participă la bătăliile purtate de domn, chiar îl salvează de la moarte într-o luptă cu turcii (Vidin, 1595), conduc corpuri de armată, sunt trimiși în acțiuni diplomatice, etc. Poetul Grigore Alexandrescu îi numește: valoroșii Buzești, nobili ai patriei și ai libertății.

Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a fost începută de Vlad banul (bunicul fraților Buzești), Dumitru Pârcălabul și Balica Spătaru pe la 1515. Datorită condițiilor politice vitrege ctitoria nu este finalizată pe de-a întregul. Abia în anul 1588 se reiau lucrările, sub coordonarea celor trei frați Buzești, și se desăvârșește construcția. În ceea ce privește pe acei „nemți” pomeniți de Paul de Alep, este vorba despre meșteri aduși din Transilvania. În următorii 5 ani, până în 1594, au fost construite și chiliile, zidul înconjurător și o clopotniță. Lăcașul decult cu ziduri groase de cărămidă are dimensiuni relativ reduse, 15 m lungime pe 6 m lățime, dar se impune prin colorit și impresia de înălțime dată de turla înaltă prevăzută cu 12 ferestre. Două brâuri în formă de zimți de fierăstrău și un rând de firide false înconjoară construcția. Deasupra ușii de la intrare se află pisania veche, precum și un fragment din pictura murală exterioară. Pătrundem în biserica mănăstirii, compusă din pronaos, naos și altar. Catapeteasma de lemn, turla luminată de ferestre și coloritul picturii ne impresionează. Răcoarea din interior și liniștea ne induc într-o atmosferă de pioșenie și rugăciune. Admirăm pe îndelete icoanele pictate, mai ales tabloul votiv din pronaos ce îi reprezintă pe Buzești, precum și alte chipuri din familie. În naos observăm și chipurile domnești ale lui Mihai Viteazul și Petru Cercel și o pisanie în chirilică din secolul al XIX-lea. Pictura a fost realizată de Mina zugravul și echipa sa de meșteri români pictează biserica. Acest Mina va juca și rol de agent diplomatic fiind trimis de Mihai Viteazul la Veneția, în 1600, prilej cu care achiziționează de acolo și felurite vopsele. La 1834 biserica a fost repictată de postelnicul Barbu Coșoveanu Zugravul. Mai multe pietre de mormânt se află în pronaos: cea a banului Preda Buzescu (1608), a marelui clucer Radu Buzescu (1610) și a jupâniței sale Stanca (1590). În fața bisercii, protejate cu lanțuri se află alte patru morminte, datate secolul al XVII-XVIII-lea, care la un moment dat s-au aflat într-un pridvor al bisericii, demolat la 1859.

Doi brazi înalți străjuiesc biserica seculară. Timpul parcă a încrementit în incinta mănăstirii; dacă închizi ochii parcă vezi corpurile de chilii, galeriile cu arcade de la etaj, florile curgătoare, o pisică tolănită la soare. Liliacul, lalelele, narcisele și magnoliile din zilele noastre întregesc peisajul atât de frumos închipuit. Părăsim cu părere de rău incinta fortificată a Mănăstirii Căluiu, lăsând în urmă biserica zveltă, monument deosebit al istoriei noastre.

Vis-a-vis de veche mănăstirea-cetate o alee ne poartă pașii către biserica nouă, ctitorită de arhimandritul Corneliu Miroslav. Acesta a venit ca stareț la Căluiu în 1986, fiind totodată singurul viețuitor al mănăstirii. El a reînviat viața monahală de obște, a construit chilii, a pus pe picioare gospodăria mănăstirii, a înzestrat clopotnița cu trei clopote noi. A plecat la cer în 2014 după o viață întreagă dedicată bisericii ortodoxe, mormântul său aflându-se pe aleea ce leagă cele două biserici – o punte de legătură între nou și vechi.

Arhimandritul Corneliu a pus temelia unei noi biserici în 1996, lucrare încheiată în anul 2004. Având hramul „Adormirea Maicii Domnului” biserica este impunătoare, o adevărată catedrală. Însă, personal, mi-a plăcut foarte mult mănăstirea veche, înconjurată cu ziduri de cărămidă, cu biserica micuță și frumos pictată.

Ne-am continuat drumul pe meleagurile oltenești, urcând spre zona submontană a Olteniei. Am observat o tradiție populară păstrată în anumite sate din județele Dolj, Olt și Gorj: așa-numitele cruci de jurământ. Plasate pe marginea drumului ori la întretăieri de drumuri, pictate cu personaje religioase și având inscripționat textul „Pomenește Doamne pe... ” aceste cruci sunt prezențe inedite în peisajul rural. Semnificația lor ar fi de iertare a păcatelor celor trecuți dincolo care au mințit pe parcursul vieții ori au jurat strâmb. De asemenea, am observat frumoase picturi religioase pe fântâni, însoțite de texte de pomenire și de icoane. Multe tradiții are poporul român!

---
Impresii încărcate de tata123 in 19.08.2015 08:48:32

Validat / Publicat: 19.08.15 12:02:07


 • Nu a fost singura vizită/vacanţa în ROMÂNIA.
VIZUALIZĂRI: 3608


NOTĂ: Părerile și recomandarile din articol aparțin integral autorului (tata123); în lipsa unor alte precizări explicite, ele nu pot fi considerate recomandări sau contrarecomandări din partea site-ului AmFostAcolo sau ale administratorilor.
Dacă impresiile de mai sus v-au impresionat prin utilitate, calitate etc folosiți linkurile de mai jos, prin care puteți acorda articolului un BONUS în Puncte de Mulțumire-Apreciere (PMA) articolului.

Puteți VOTA acest articol:

F.UTIL/F.BUN [900 PMA]  -  UTIL/BUN [450 PMA]   //   NU-MI PLACE [ -1 PMA]

PUNCTAJ CRT:: 1000 PMA (std) nota1  &  20000 PMA (din 20 voturi) nota2
NOTĂ: Mulțumită numărului de voturi primit, articolului i-a fost alocat automat un SUPERBONUS în valoare de 2000 PMA.
 
  ECOURI la acest articol [păreri; întrebări/solicitări adresate autorului etc]

- elviramvio
[19.08.15 12:26:19]
» mesaj pers

   @tata123 -

   Incep sa te invidiez, auzi, sa bei braga la Slatina! Daca cu guvizii de la Mamaia m-ai linistit, aici am salivat. Sper ca este si acum reteta de alta data a acelui bragagiu celebru si o fac la fel de buna, caci pe litoral din pacate, doar amintiri si pareri de rau pentru braga de care nu ne saturam nu demult, pana inainte de 2000.

   Frumos articol, documentat si ma bucur ca ai amintit de acele cruci de juramant, am si eu de gand sa scriu curand un articol ce sa cuprinda si aceste ramasite ale unei epoci, in alta zona.

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
Puteți evalua ecoul:   FOARTE BUN -- BUN -- NU-MI PLACE [-1]
[punctaj crt ecou: 50 (pma.std) + 300 PMA1 (din 1 voturi)]
- zlatna
[18.10.16 16:07:09]
» mesaj pers

   @tata123: De notat si aceasta manastire despre care nu stiam si este destul de aproape de Ramnicu Valcea.

   Toate cele bune.

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]
- webmaster26
[03.08.18 09:31:24]
» mesaj pers

    Mutat, la reorganizare, în rubrica "Turul Mănăstirilor din Oltenia, #LA PAS PRIN OLTENIA - OLTENIA" (deja existentă pe sait)

[Rubrica inițială: Avenida da Liberdade - Lisbon Serviced Apartments]

---

LINK AICI [click, apoi copiați adresa din browser]

SCRIE ECOU
Nu sunteți autentificat/ă, nu puteți scrie sau trimite ecouri

AVEȚI cont pe AFA? — vă puteți autentifica mai jos

UTILIZATOR
PAROLA

Dacă nu mai tineți minte numele sau parola - folosiți facilitatea "Recuperare date cont"

Nu aveți cont pe sait? — vă puteți crea rapid unul: click aici---
1. PMA = Puncte Mulţumire-Apreciere = sistem de notare a contribuţiilor la informarea comunităţii. Vezi detalii aici
Alte impresii din această destinaţie:
 
POZE ATAȘATE ARTICOLULUI
Vezi fotografiile în versiunea ptr telefon sau tabletă

[23] foto. Click pe poze pentru a le mări

P01 [MAY-2015] Efemer și trainic - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656605">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656605"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656605">Şterge vot</a></div><span id="v9656605" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656605)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656605Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656605MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P01 [MAY-2015] Efemer și trainic - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P02 [MAY-2015] Fortificațiile Mănăstirii Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656608">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656608"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656608">Şterge vot</a></div><span id="v9656608" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656608)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656608Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656608MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P02 [MAY-2015] Fortificațiile Mănăstirii Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P04 [MAY-2015] Poartă veche de acces în mănăstire. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656610">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656610"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656610">Şterge vot</a></div><span id="v9656610" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656610)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656610Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656610MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P04 [MAY-2015] Poartă veche de acces în mănăstire.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]P05 [MAY-2015] Ruinele vechilor chilii. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656611">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656611"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656611">Şterge vot</a></div><span id="v9656611" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656611)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656611Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656611MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P05 [MAY-2015] Ruinele vechilor chilii.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P06 [MAY-2015] Turnul clopotniță - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656612">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656612"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656612">Şterge vot</a></div><span id="v9656612" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656612)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656612Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656612MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P06 [MAY-2015] Turnul clopotniță - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P07 [MAY-2015] Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656613">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656613"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656613">Şterge vot</a></div><span id="v9656613" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656613)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656613Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656613MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P07 [MAY-2015] Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P08 [MAY-2015] „Cei Trei Mușchetari Români” - Frații Buzești. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656615">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656615"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656615">Şterge vot</a></div><span id="v9656615" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656615)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656615Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656615MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P08 [MAY-2015] „Cei Trei Mușchetari Români” - Frații Buzești.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P09 [MAY-2015] Catapeteasmă - biserica Mănăstirii Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656616">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656616"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656616">Şterge vot</a></div><span id="v9656616" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656616)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656616Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656616MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P09 [MAY-2015] Catapeteasmă - biserica Mănăstirii Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P10 [MAY-2015] Raze de lumină și speranță în turla bisericii - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656617">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656617"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656617">Şterge vot</a></div><span id="v9656617" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656617)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656617Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656617MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P10 [MAY-2015] Raze de lumină și speranță în turla bisericii - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P11 [MAY-2015] Frescă interioară - Mihai Viteazul. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656618">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656618"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656618">Şterge vot</a></div><span id="v9656618" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656618)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656618Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656618MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P11 [MAY-2015] Frescă interioară - Mihai Viteazul.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P12 [MAY-2015] Tablou votiv - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656619">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656619"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656619">Şterge vot</a></div><span id="v9656619" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656619)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656619Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656619MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P12 [MAY-2015] Tablou votiv - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P13 [MAY-2015] Mormântul banului Preda Buzescu (1608) - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656620">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656620"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656620">Şterge vot</a></div><span id="v9656620" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656620)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656620Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656620MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P13 [MAY-2015] Mormântul banului Preda Buzescu (1608) - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P14 [MAY-2015] Lespezi funerare plasate în fața bisericii - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656621">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656621"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656621">Şterge vot</a></div><span id="v9656621" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656621)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656621Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656621MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P14 [MAY-2015] Lespezi funerare plasate în fața bisericii - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P15 [MAY-2015] Pisania bisericii „Sf. Nicolae” - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656622">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656622"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656622">Şterge vot</a></div><span id="v9656622" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656622)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656622Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656622MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P15 [MAY-2015] Pisania bisericii „Sf. Nicolae” - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P16 [MAY-2015] Fragment pictură exterioară la biserica „Sf. Nicolae” - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656623">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656623"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656623">Şterge vot</a></div><span id="v9656623" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656623)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656623Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656623MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P16 [MAY-2015] Fragment pictură exterioară la biserica „Sf. Nicolae” - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P17 [MAY-2015] Primăvara la Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656624">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656624"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656624">Şterge vot</a></div><span id="v9656624" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656624)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656624Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656624MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P17 [MAY-2015] Primăvara la Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P18 [MAY-2015] Ne îndreptăm spre ieșire... -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656625">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656625"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656625">Şterge vot</a></div><span id="v9656625" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656625)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656625Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656625MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P18 [MAY-2015] Ne îndreptăm spre ieșire...
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P19 [MAY-2015] Alee spre biserica nouă a Mănăstirii Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656626">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656626"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656626">Şterge vot</a></div><span id="v9656626" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656626)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656626Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656626MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P19 [MAY-2015] Alee spre biserica nouă a Mănăstirii Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P20 [MAY-2015] Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Mănăstirea Călui. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656627">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656627"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656627">Şterge vot</a></div><span id="v9656627" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656627)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656627Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656627MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P20 [MAY-2015] Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Mănăstirea Călui.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P21 [MAY-2015] Stupi la mănăstire. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656628">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656628"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656628">Şterge vot</a></div><span id="v9656628" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656628)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656628Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656628MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P21 [MAY-2015] Stupi la mănăstire.
foto tata123 [19.08.15]
# [50 PMA, +BONUS]

P22 [MAY-2015] Cruci de jurământ. -- foto by <b>tata123</b> [uploaded 19.08.15] - <span class="allrVotedi" id="av656629">Foto VOTATĂ de mine!</span><div class="delVotI" id="sv656629"><a href="/pma_sterge_vot.php?vid=&fid=656629">Şterge vot</a></div><span id="v9656629" class="displayinline;"> - <a style="color:red;" href="javascript:votez(656629)"><b>LIKE</b> = Votează poza</a><img class="loader" id="f656629Validating" src="/imagini/loader.gif" border="0" /><span class="AjErrMes" id="e656629MesajEr"></span>Foto VOTATĂ de mine!
P22 [MAY-2015] Cruci de jurământ.
foto tata123 [19.08.15]
# [0 PMA, fara bonus]

[23] foto . Click pe oricare pentru a le mări
  CĂUTARE
Căutați un hotel, sau o stațiune sau un user? Tastați primele 4-5-6 litere mai jos și apăsați CAUTĂ DESTINAȚIE
Șir de căutare
Pentru a căuta orice altceva, în stilul în care căutaţi cu Google, folosiți căsuta de mai jos:
Căutare (text) în sait:

        [C] 2008-2019 AmFostAcolo.ro

[C] Copyright 2008-2019 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
AmFostAcolo® este marcă înregistrată

Website Security Test
pagină generată in 0.108688831329 sec